שורש המאקה משמש ברפואה הטבעית כמחזק פריון ומאזן הורמונאלי.
מחקר כפול סמיות, רנדומלי, פלסבו בחן את השפעת צמח המאקה על איכות הזרע בגברים.


[ENG]

Effect of Lepidium meyenii Walp. on Semen Parameters and Serum Hormone Levels in Healthy Adult Men: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Volume 2015 (2015), Article ID 324369, 6 pages

[END-ENG]


שורש המאקה משמש ברפואה הטבעית כמחזק פריון ומאזן הורמונאלי.
מחקר כפול סמיות, רנדומלי, פלסבו בחן את השפעת צמח המאקה על איכות הזרע של 20 גברים בריאים בגילאי 20-40 שנה. הנחקרים חולקו לשתי קבוצות. קבוצה א' קיבלה מאקה בריכוז של 1.75 גרם ליום קבוצה ב' קיבלה פלסבו במשך 12 שבועות.

תוצאות המחקר:
בקבוצת המחקר שנטלו מאקה בהשוואה לקבוצת הביקורת נצפתה עליה באיכות הזירעונים:
ספירה כללית עלתה ב- 20%, הריכוז הכללי עלה ב 14%, תנועתיות עלתה ב 18%, נפח כללי של נוזל הזרע עלה ב 9%.
לא נצפו שינויים ברמות ההורמונים בשתי קבוצות המחקר.

מסקנות המחקר:

תוצאות המחקר מוכיחות כי צמח המאקה מגביר פוריות בקרב גברים.