מחקר חדש: לוטאין וזאקסנטין עשויים לשפר את תפקוד העין בשלבים המוקדמים של ניוון מאקולרי 


[ENG]

By Greg Arnold, DC, CSCS, March 12, 2015, abstracted from “Changes following supplementation with lutein and zeaxanthin in retinal function in eyes with early age-related macular degeneration: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial” in the March 2015 issue of the British Journal of Ophthalmology
[END-ENG]


ניוון מאקולרי תלוי גיל, הינו תופעה שכיחה, אשר מהווה גורם עיקרי לאיבוד ראייה בקרב אנשים מגיל 50 ומעלה. למעלה מ -200,000 אמריקאים מאבדים את ראייתם בשל ניוון הרשתית בכל שנה [1]. מספר זה צפוי לגדול ל 3 מיליון מקרים של אובדן ראייה במהלך 20 השנים הבאות. המצב מאופיין בנזק למבנה בעין הנקרא מאקולה, נקודה קטנה בסמוך למרכז הרשתית אשר מאפשרת לנו לראות אובייקטים אשר נמצאים ישר קדימה. ניוון מאקולרי הקשור בגיל, מתרחש בעיקר לאחר גיל 60, בשל גורמי סיכון הכוללים עישון (מכפיל את הסיכון), גזע (נפוץ ביותר בקרב אנשים לבנים) והיסטוריה משפחתית [2].

ממחקר חדש [3] עולה, כי לוטאין וזאקסנטין עשויים לשפר את תפקוד העין בשלבים המוקדמים של ניוון מאקולרי הקשור לגיל. במחקר השתתפו 112 חולים בגילאי 62 -76 עם ניוון מאקולרי הקשור בגיל צעיר. הם חולקו לארבע קבוצות (23 משתתפים בכל קבוצה) במשך שנתיים:

קבוצה 1: כל משתתף קיבל 10 מ"ג לוטאין, כל יום.

קבוצה 2: כל משתתף קיבל 20 מ"ג לוטאין, כל יום.

קבוצה 3: כל משתתף קיבל 10 מ"ג לוטאין + 10 מ"ג זאקסנטין, כל יום.

קבוצה 4: כל משתתף קיבל פלצבו (קבוצת הביקורת).

החוקרים מדדו את פעולת העין בצורה של צפיפות אופטית ורגישות רשתית.

לאחר שנתיים, בעוד 2 קבוצות הלוטאין (קבוצות ה- 10 מ"ג ו 20 מ"ג), הראו גידול של 36.1% בצפיפות אופטית בהשוואה לקבוצת הביקורת, קבוצת הלוטאין + זאקסנטין חוותה גידול של 18.2% יותר.

בכל הקשור לרגישות הרשתית, (למשתתפים מקבוצת הביקורת היתה רגישות רשתית ממוצעת של 10.3 דציבלים). אצל המשתתפים מקבוצת הלוטאין 10 מ"ג, הובחנה עלייה של 29.8% ברגישות, בהשוואה לעלייה של 21.8% בקבוצת הלוטאין 20 מ"ג, אצל קבוצת הלוטאין / זאקסנטין הובחנה עלייה של 9.7% ברגישות ברשתית לאחר שנתיים, אבל לא ניתן היה להגיע לתוצאות בעלות מובהקות סטטיסטית.

לרוע המזל, החוקרים לא הגיעו לרמת רגישות הרשתית המקורית בקבוצות, כך שלא ניתן היו לחשב עליות או ירידות מוחלטות.

החוקרים הסבירו, ששיפור הצפיפות האופטית חשובה היות שצפיפות אופטית נמוכה עלולה להוות גורם סיכון לניוון מאקולרי הקשור לגיל [4]. העלייה ברגישות הרשתית הינה תוצאה ישירה של עלייה בצפיפות האופטית [5,1].

ממחקר זה עולה, כי נטילת התוספים לוטאין וזאקסאנטין עשויה להגביר את הצפיפות האופטית ולשפר את תפקוד הראייה, אצל נבדקים הלוקים ב- (AMD (Age Related Macular  מוקדם, אבל להשפעה על הגדלת הצפיפות האופטית אצל הלוקים בניוון מאקולרי תלוי גיל, נדרשת חקירה נוספת.

[ENG]

References:

[1] Parisi V, Tedeschi M, Gallinaro G, et al. Carotenoids and antioxidants in age-related maculopathy Italian study: multifocal electroretinogram modifications after 1 year. Ophthalmology 2008;115:324–33

[2]  “Facts About Age-Related Macular Degeneration” posted on the National Eye Institute website

[3] Huang YM. Changes following supplementation with lutein and zeaxanthin in retinal function in eyes with early age-related macular degeneration: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Ophthalmol 2015 Mar;99(3):371-5. doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-305503. Epub 2014 Sep 16

[4]  Weigert G, Kaya S, Pemp B, et al. Effects of lutein supplementation on macular pigment optical density and visual acuity in patients with age-related macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:8174–8

[5] Ma L, Dou HL, Huang YM, et al. Improvement of retinal function in early age-related macular degeneration after lutein and zeaxanthin supplementation: a randomized, double-masked, placebo-controlled trial. Am J Ophthalmol2012;154:625–34

[END-ENG]